Zapoznali się Państwo z pewnymi informacjami podanymi w sposób bardzo skondensowany. Co z tego dla Ciebie jest najważniejsze? Przyjrzyj się infografice i pomyśl, czego się dowiedziałeś/aś, co było oczywiste, a co zaskakujące?
Czy stwierdzenie, że tylko ten, co ma cel może go osiągnąć wydaje Ci się zasadne?.

Przejdź do zadania i spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Pozwoli to Ci lepiej przygotować się do kolejnej sesji.