Szacunek i akceptacja różnorodności

umożliwiają pozyskiwanie talentów, pozwalają lepiej zrozumieć klienta (80% kupujących stanowią kobiety), zwiększają satysfakcję pracowników, zwiększają kreatywność i innowacyjność oraz budują właściwy wizerunek firmy.

Odpowiedzialność
i wewnętrzna spójność

pozwalają na wywiązywanie się z obietnic i wykonywanie zadań zgodnie z naszymi przekonaniami i wartościami, budują zaangażowanie i lojalność zwiększając satysfakcję z wykonywanej pracy.

Koncentracja na wyniku i satysfakcja z osiągania celów

pozwala firmie osiągać planowane wyniki. Efektywny proces stawiania jasnych, zrozumiałych celów prowadzi do większego angażowania się pracowników w sprawy firmy, brania odpowiedzialności za wykonywane zadania, a w konsekwencji zwiększenia poziomu satysfakcji.

Waga dokonań, inicjatywa i innowacyjność

pojawia się wszędzie tam, gdzie właściwe postawione cele motywują pracowników do podejmowania wyzwań, przekraczania kolejnych barier i dawania z siebie tego, co najlepsze.

Kursy

 • WellbeingAdvisor HappyMe

  Zaplanuj swoje szczęście.

 • Culture4future- test talentów i test wartości

  Budowanie kultury korporacyjnej.

 • Culture4Communication

  Test profilu kulturowego.

 • Zaplanuj swój rozwój

  Plan rozwojowy.

 • Grow4life

  Stawianie i realizacja celów.