Założenia i cele kursu

Witaj w wersji demo programu Effective Communication & Teamwork – programu, który powstał z myślą o nauce języka angielskiego z jednoczesnym wspieraniem Twojego rozwoju w zakresie efektywnej komunikacji.
Wersja Demo ma na celu zapoznanie Ciebie z naszym programem. Będziesz mógł/mogła obejrzeć film z prowadzonych zajęć, który przybliży Ci naszą metodę pracy i pozwoli zapoznać się ze sposobem prowadzenia zajęć i z ich specyfiką.
Badania pokazują, że aktywne uczestnictwo, zwiększając zaangażowanie podnosi zdolność przyswajania wiedzy i sprawia, że więcej i szybciej się uczymy.
Metody, z których będziesz korzystać będą proste w użyciu, a jednocześnie oparte o najnowsze trendy i odkrycia w obszarze edukacji i rozwoju.
Udostępniamy Ci również w wersji Demo test, który pozwoli Ci ustalić jaką rolę najchętniej pełnisz w swoim zespole. W ten sposób lepiej wykorzystasz swoje silne strony.

Sylabus

  • Film – witamy w programie Effective Cooperation & Communication
    2 min.
  • Team Role and Talent Test
    30 min.